ตรวจวัดสายตาโดย

คุณหมอเฉพาะทาง

พร้อมห้องตรวจ 6 เมตร

ตรวจวัดสายตาโดย "นักทัศนมาตร"

เครื่องมือตรวจ ทันสมัย

แถมตรวจสุขภาพตา ฟรี